| usługi podatkowe i księgowe

Oferujemy usługi związane z przygotowaniem wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych dla osób fizycznych i firm o różnych formach prawnych.

| planowanie podatkowe

Świadczymy kompleksową pomoc i doradztwo w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w ustaleniu optymalnej formy prawnej dla Państwa działalności.

| doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi z zakresu ustalenia zobowiązań podatkowych w Niemczech oraz przygotowanie deklaracji podatkowych dla podatników zagranicznych.

Oferta

Oferujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie oraz wspieramy Państwa w drodze do sukcesu. Świadczymy szeroko pojęte usługi doradztwa podatkowego, inwestycyjnego oraz ksiegowości w zakresie prowadzonej lub planowanej przez Państwa działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Naszym celem jest wsparcie Państwa Firmy, biorąc pod uwagę jej specyfikację oraz środowisko.

Bieżące miesięczne i roczne usługi podatkowe i księgowe

 • przygotowanie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych dla osób fizycznych i firm o różnych formach prawnych,
 • komunikacja i negocjacje z organami podatkowymi i skarbowymi,
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami państwowymi,
 • fachowe uczestnictwo w kontrolach podatkowych (audyt),
 • załatwianie wszelkich świadczeń od organów podatkowych (np. zaświadczenie zwolnienia od potrącenia podatku przy usługach budowlanych),
 • uczestnictwo/wsparcie w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie miesięcznej księgowości, w tym rozliczenia kadrowo-płacowe,
 • prowadzenie miesięcznych deklaracji VAT oraz deklaracji podatkowych od wynagrodzeń,
 • prowadzenie miesięcznych list płac.

Strategiczne planowanie podatkowe

 • pomoc i doradztwo w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w ustaleniu optymalnej formy prawnej dla Państwa działalności,
 • rejestracja podatkowa przedsiębiorstwa w organach podatkowych, w tym sporządzenie bilansu otwarcia,
 • załatwienie numeru identyfikacji podatkowej oraz europejskiego numeru VAT,
 • wdrożenie kontroli finansowej i podatkowej w czynnościach reorganizacji lub kupna / sprzedaży spółki (due dilligence),
 • tworzenie finansowych biznesplanów z uwzględnieniem aspektów podatkowych, zwłaszcza w przypadku inwestycji nieruchomościami,
 • pomoc w likwidacji działalności gospodarczej.

Międzynarodowe doradztwo podatkowe

 • ustalenie zobowiązania podatkowego w Niemczech oraz przygotowanie deklaracji podatkowych dla podatników zagranicznych (niebędących rezydentami),
 • rejestracja podatkowa oddziałów spółek zagranicznych w Niemczech,
 • ustalenie optymalnej formy prawnej dla inwestycji w Niemczech, szczególnie w odniesieniu do inwestycji nieruchomościami,
 • sporządzanie specjalnej księgowości oraz rocznej deklaracji/zeznań podatkowych dla podatników niebędących rezydentami,
 • transgraniczne planowanie podatkowe, uwzględniające umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • ustalenie obciążeń podatkowych dla pracowników delegowanych.

Pozostałe usługi na Państwa wniosek

Zapraszamy do kontaktu!